PROSTA WYCENA
tłumaczenia odpisu z KRS na niemiecki
Sprawdź

Zamówienia składane w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 rozpatrywane i realizowane są zgodnie z opisem pakietów. Zamówienia składane po godzinach pracy, święta oraz w dni wolne, rozpatrywane są w pierwszy dzień roboczy. W pilnych sprawach prosimy o telefon lub mail.

PROSTA WYCENA
tłumaczenia odpisu z KRS na niemiecki

PAKIET EKO

50 zł za stronę KRS

 • Tłumaczenie zwykłe
  1 dzień roboczy

  Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?
  Tłumaczenie przysięgłe, zwane także uwierzytelnionym lub poświadczonym, wykonuje wyłącznie tłumacz, który znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonane tłumaczenie opatrzone jest imienną pieczęcią i podpisem na każdej stronie, posiada indywidualny numer repertorium. Klient otrzymuje je wyłącznie w formie pisemnej oraz na życzenie skanu dokumentów. Tłumaczenie zwykłe nie posiada żadnych z wymienionych wyżej elementów. Jest przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej i można je dowolnie edytować.
  Kiedy tłumaczenie przysięgłe, a kiedy tłumaczenia zwykłe?
  Tłumaczenie przysięgłe wykonuje się w sytuacjach, gdy muszą posiadać moc prawną i zaświadczać o tym, że są zgodne z oryginałem . W sytuacji gdy będą one przedkładane w urzędach państwowych, bankach, u notariusza, prawnika, do przetargów, dla zagranicznego kontrahenta oraz innych. Tłumaczenie zwykłe, zwyczajowo, przygotowywane jest na użytek własny klienta.

 • Wersja elektroniczna na maila
  |
 • Wygląd zgodny z oryginałem
 • |

PAKIET STANDARD

65 zł za stronę KRS

 • Tłumaczenie PRZYSIĘGŁE
  2 dni robocze
 • Skan tłumaczenia na maila
  |
 • Wygląd zgodny z oryginałem
 • |

PAKIET PREMIUM

85 zł za stronę KRS*

wrapkit
 • Tłumaczenie PRZYSIĘGŁE
  1 dzień roboczy
 • Skan tłumaczenia na maila
  1 dzień roboczy
 • Wygląd zgodny z oryginałem
 • BEZPŁATNA wysyłka kurierem

Zamówienia składane w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 rozpatrywane i realizowane są zgodnie z opisem pakietów. Zamówienia składane po godzinach pracy, święta oraz w dni wolne, rozpatrywane są w pierwszy dzień roboczy. W pilnych sprawach prosimy o maila.

4 kroki do wyceny Twojego dokumentu

1- Sprawdź bezpłatnie
ile stron ma aktualny odpis KRS tutaj
2 - Wybierz pakiet
odpowiadający Twoim potrzebom
3 - Poznaj cenę
Przykład: Odpis z KRS ma 8 stron. Wycena pakietu Premium to 8×85 = 680 PLN netto
4 - Zamów teraz
i otrzymaj skan tłumaczenia nawet do 24 godzin

Najczęściej zadawane pytania

Tłumaczenie przysięgłe, zwane także uwierzytelnionym lub poświadczonym, wykonuje wyłącznie tłumacz, który znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonane tłumaczenie opatrzone jest imienną pieczęcią i podpisem na każdej stronie, posiada indywidualny numer repertorium. Klient otrzymuje je wyłącznie w formie pisemnej oraz na życzenie skanu dokumentów. Tłumaczenie zwykłe nie posiada żadnych z wymienionych wyżej elementów. Jest przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej i można je dowolnie edytować.

Można pobierać dwa rodzaje odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego – odpis pełny i aktualny, a bardziej precyzyjniej określając – wydruk informacji pełnych i wydruk informacji aktualnych. Zatem odpis informacji pełnych danego podmiotu z KRS zawiera historię wszystkich wpisów i zmian dokonanych w rejestrze od początku zarejestrowania podmiotu i przypisanych do danego numeru KRS. Są to takie zmiany jak: adres siedziby i oddziałów, wszelkie zmiany w umowie spółki, zmiany w organach reprezentacji podmiotu, zmiany w rejestrze udziałowców, wspólników, pełnomocników itp. Odpis informacji aktualnych z KRS zawiera tylko bieżące informacje na temat firmy po dokonanych zmianach. Zatem im więcej zmian, które były w rejestrze danego podmiotu, tym odpis informacji pełnych zawiera więcej stron, co ma bezpośredni wpływ na koszty tłumaczenia.

Zasadniczą różnicą jest czas realizacji zamówienia tłumaczenia odpis z KRS na angielski. W pakiecie PREMIUM realizacja jest w trybie super ekspres (tego samego dnia) co ma odzwierciedlenie w cenie. W obu pakietach klient otrzymuje skan oryginałów tłumaczenia na maila oraz wysyłkę kurierem lub paczkomatem w cenie.

Tak robimy takie tłumaczenia w cenie zgodnie z pakietem PREMIUM.
Zgodnie z wymogami formalnymi odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego powinny zostać opatrzone pieczęcią Centralnej Informacji KRS oraz zostać poświadczone podpisem pracownika KRS. Dopiero taki odpis z KRS, może uzyskać apostille w Referacie ds. Legalizacji MSZ. Wtedy, gdy klient fizycznie posiada oryginał odpisu z KRS z wszystkimi niezbędnymi pieczęciami, podpisani oraz apostille jest on tłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego.